Rejestracja w systemie umożliwi:

  • przeglądanie historii uzupełnionych testów,
  • podgląd uzyskanych wyników i ich interpretacji,
  • wydruk niektórych kwestionariuszy, celem ich omówienia z psychologiem lub lekarzem,
  • przypomnienie hasła.

Dane wprowadzone do systemu są ściśle chronione! Podany w czasie rejestracji adres email służy tylko i wyłącznie do logowania się w systemie oraz umożliwi przypomnienie Ci hasła, jeśli je zapomnisz.

Wprowadzony w czasie rejestracji adres email służy tylko i wyłącznie do logowania się w systemie. Jeżeli badanie będzie wymagać kontaktu pomiędzy osobą przeprowadzającą projekt a uczestnikiem, to preferowany sposób komunikacji (np. telefoniczny lub mailowy) będzie ustalany za pomocą osobnej ankiety. Wymagana też będzie osobna zgoda na użycie zawartych w niej danych.