Projekty badawcze

Analiza odmiennych stanów świadomości

Projekt badawczy służy analizie odmiennych stanów świadomości u osób zdrowych i tych, którzy cierpią z powodu różnych zaburzeń psychicznych. Stany takie jak depersonalizacja (poczucie oddzielenia od własnego ciała lub umysłu) i derea...

Więcej

Zmiany zachowania i tożsamości u osób korzystających lub kierowanych na egzorcyzm

 

Bezpłatne konsultacje ze specjalistami zdrowia psychicznego dla osób, które mają poczucie owładnięcia przez obcą siłę i tracą kontrolę nad swoim ciałem, mową lub myślami.

 

Korzyści z udz...

Więcej

Analiza depersonalizacji i derealizacji u osób po doświadczeniach urazowych

Projekt badawczy służy analizie odmiennych stanów świadomości u osób, które borykają się z trudnościami w następstwie wydarzeń traumatycznych. Stany takie jak depersonalizacja (poczucie oddzielenia od własnego ciała lub umysłu) i derealiz...

Więcej

Archiwalne projekty badawcze

Odmienne stany świadomości, dysocjacja i doświadczenia urazowe - adaptacja narzędzi pomiarowych

Celem badania była walidacja polskiej wersji testów przesiewowych, ułatwiających wykrywanie zdarzeń urazowych i objawów związanych z traumą:

* DES-R PL: to najnowsza wersja kwestionariusza Dissociative Experiences Scale (Berstein &...

Więcej

Jak księża radzą sobie ze stresem i korzystają z pomocy innych?

Badanie miało na celu analizę wyzwań związanych z pełnieniem funkcji duszpasterza, strategii radzenia sobie z trudnościami oraz postaw wobec korzystania z dostępnych źródeł wsparcia społecznego oraz profesjonalnej pomocy. W badaniu wzięli udział czynni księża rzymskokatolicc...

Więcej

Negocjowanie tożsamości homoseksualnej w rodzinie katolickiej

Badanie miało na celu analizę doświadczeń związanych z socjalizacją religijną i odkrywaniem własnej homoseksualności przez polskich gejów, wychowanych w rodzinach charakteryzujących się silnym zaangażowaniem w praktykę religijną, wartości i normy związane z nauką Kościo...

Więcej

Adaptacja do życia świeckiego księży, którzy porzucili kapłaństwo

Badanie miało na celu analizę doświadczeń w zakresie adaptacji do życia świeckiego księży, którzy podjęli decyzję o porzuceniu kapłaństwa. Eksplorowano motywy związane ze zmianą powołania, dylematy i przeżycia z tym związane oraz konsekwencje podjętej decyzji. W badaniu ...

Więcej

Granice prywatności w terapii uzależnień z perspektywy terapeutów

Badanie miało na celu analizę różnic pomiędzy tym, jak neofici (osoby, które po przejściu terapii uzależnień sami zostali z czasem terapeutami) i nie-neofici (terapeuci, którzy sami nie mieli nigdy problemu z uzależnieniem od alkoholu lub substancji psychoaktywnych) ...

Więcej

Przypadkowe spotkania z pacjentem poza gabinetem

Badanie miało na celu analizę doświadczeń i znaczenia, jakie psychoterapeuci nadają sytuacjom, w których dochodzi do przypadkowych spotkań ze ich pacjentami poza gabinetem (np. na imprezie towarzyskiej, w klubie sportowym, supermarkecie lub wycieczce rodzinnej). Analizowano wpływ t...

Więcej