Odmienne stany świadomości, dysocjacja i doświadczenia urazowe - adaptacja narzędzi pomiarowych

Celem badania była walidacja polskiej wersji testów przesiewowych, ułatwiających wykrywanie zdarzeń urazowych i objawów związanych z traumą:

* DES-R PL: to najnowsza wersja kwestionariusza Dissociative Experiences Scale (Berstein & Putnam, 1986), zawierającego 26 pytań dotyczących częstotliwości, z jaką badany doświadcza odmiennych stanów świadomości lub objawów dysocjacyjnych.
* DSS PL: to narzędzie przesiewowe Dissociative Symptoms Scale (Calrson et al., 2016), zawierające 20 pytań dotyczących objawów dysocjacyjnych.
* eSDQ-20 PL: to polska wersja online narzędzia Somatoform Dissociation Questionnaire (Nijenhuis et al., 1996), zawierająca 20 pytań do pomiaru natężenia objawów tzw. dysocjacji somatoformicznej.
* eTEC PL: to polska wersja online narzędzia Trauma Experiences Checklist (Nijenhuis, Van der Hart, & Kruger, 2002), zawierająca 30 pytań dotyczące różnego typu doświadczeń urazowych w różnych momentach życia i uzyskanego wsparcia.

 

Walidacja i przetestowanie tych narzędzi w warunkach lokalnych umożliwi określenie polskich norm i będzie niezwykle pomocne dla ludzi zajmujących się badaniem i leczeniem zaburzeń związanych z traumą. Aktualnie trwają analizy statystyczne danych uzyskanych w projekcie.

 

Zespół badawczy:
Dr Igor Pietkiewicz
Dr Radosław Tomalski
Dr Anna Hełka

Mgr Szymon Nęcki