Analiza depersonalizacji i derealizacji u osób po doświadczeniach urazowych

Projekt badawczy służy analizie odmiennych stanów świadomości u osób, które borykają się z trudnościami w następstwie wydarzeń traumatycznych. Stany takie jak depersonalizacja (poczucie oddzielenia od własnego ciała lub umysłu) i derealizacja (doświadczanie zewnętrznego świata jako nierzeczywistego lub przypominającego sen) to naturalne reakcje na doświadczenia traumatyczne, kiedy umysł oddziela się od przytłaczających zdarzeń i uczuć, jako forma radzenia sobie z urazem. Niektóre formy depersonalizacji i derealizacji przyjmują postać przewlekłą, są w znacznym stopniu dysfunkcyjne, powodują cierpienie i są uznawane za niekorzystne. 
 

Na czym polega badanie?
Badanie składa się z trzech etapów:

* Etap 0: Rejestracja i wypełnienie krótkiego formularza z informacją o sobie. 
* Etap 1: Wypełnienie trzech kwestionariuszy psychologicznych online. W zależności od wyników uzyskanych w kwestionariuszach, członek zespołu badawczego może osobiście skontaktować się z Państwem, aby zaprosić do udziału w drugim etapie badania i ustalić termin spotkania.
* Etap 2: Konsultacja w Pracowni Badań Jakościowych Uniwersytetu SWPS w Katowicach, w czasie której omówione będą Państwa wyniki. Wybrane osoby zostaną zaproszone do udziału w pogłębionym wywiadzie klinicznym, eksplorującym zgłaszane objawy i doświadczenia. W czasie spotkania omówione będą też różne kwestie dotyczące Państwa codziennego funkcjonowania (np. jakości snu, ogólnego samopoczucia, stopnia zadowolenia z kontaktów społecznych, itp.). Etap ten może się składać z jednego lub dwóch spotkań oraz spotkania podsumowującego, na którym omówione będą wnioski z badania i udzielone informacje o sposobach lepszego radzenia sobie z problemami i możliwościach uzyskania fachowej pomocy.


Czy udział w projekcie wiąże się z jakimiś kosztami?
Absolutnie NIE. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Koszt pracy klinicystów realizujących projekt pokrywają instytucje naukowe. 


Kto kwalifikuje się do udziału w badaniu?
Do udziału zapraszamy osoby pełnoletnie, które doświadczają stanów depersonalizacji lub derealizacji oraz korzystały z usług dowolnego z Ośrodków Interwencji Kryzysowej. 


Jakie są korzyści z udziału?
Udział w badaniu daje możliwość konsultacji z profesjonalistą w zakresie ochrony zdrowia psychicznego. Umożliwi omówienie swoich doświadczeń i ich przyczyn oraz uzyskanie informacji na temat sposobów radzenia sobie.


Gdzie będzie przeprowadzany wywiad kliniczny?
Pracownia Badań Jakościowych Uniwersytet SWPS ul. Techników 9, 40-326 Katowice
Gabinet Psychoterapii, ul. Dąbrowskiego 17/2, 40-032 Katowice


Zespół badawczy:
Dr Igor Pietkiewicz, Dr Radosław Tomalski, Dr Suzette Boon, Prof. Onno van der Hart, mgr Szymon Nęcki, Mgr Anna Bańbura

Regulamin