Zmiany zachowania i tożsamości u osób korzystających lub kierowanych na egzorcyzm

 

Bezpłatne konsultacje ze specjalistami zdrowia psychicznego dla osób, które mają poczucie owładnięcia przez obcą siłę i tracą kontrolę nad swoim ciałem, mową lub myślami.

 

Korzyści z udziału:
* rozeznanie czynników wywołujących nietypowe doświadczenia,
* omówienie ich wpływu na codzienne życie i poszukanie sposobów na pokonanie trudości,
* szczegółowy raport z badania, który można przedstawić terapeucie lub przewodnikowi duchowemu.

 

Projekt służy rozwojowi wiedzy na temat duchowych doświadczeń osób poszukujących religijnych sposobów radzenia sobie z nagłymi zmianami zachowania lub tożsamości. Celem badania jest analiza tych stanów pod kątem ich wpływu na codzienne funkcjonowanie i związków z konfliktami psychologicznymi lub doświadczeniami urazowymi. Badanie NIE służy ustaleniu, czy na osobę badaną wpływają lub nie siły nadprzyrodzone w rozumieniu teologicznym, gdyż jest to poza zakresem kompetencji klinicystów. Projekt może przyczynić się do poprawy współpracy pomiędzy opieką zdrowia i duszpasterzami. Ma też na celu przełamywanie określonych stereotypów dotyczących osób korzystających z egzorcyzmów, np. kojarzenia ich zachowania z objawami schizofrenii.

Nasz projekt jest realizowany przy wsparciu polskich księży. Współpraca duszpasterzy i specjalistów zdrowia psychicznego umożliwia pomoc w sposób kompleksowy oraz połączenie praktyki duchowej z metodami wypracowanymi na gruncie psychologii i medycyny. Według wytycznych Kościoła, osoby zgłaszające się na egzorcyzm winny korzystać z konsultacji psychologicznej i lekarskiej, celem lepszego rozeznania problemu, oceny poziomu stresu i dostępnego wsparcia.

 

Zespół badawczy: Dr Igor Pietkiewicz, Dr Radosław Tomalski, Mgr Anna Jędrusik, Ks. dr Mariusz Gajewski, Dr Suzette Boon, Prof. Onno van der Hart

 

Na czym polega badanie?
Badanie składa się z dwóch etapów:

1. Rejestracja i wypełnienie krótkiego formularza z informacją o sobie oraz czterech kwestionariuszy psychologicznych. Kierownik projektu osobiście skontaktuje się z Państwem, aby ustalić termin konsultacji.

2. Konsultacja w Pracowni Badań Jakościowych Uniwersytetu SWPS w Katowicach lub Gabinecie Psychoterapii w Katowicach, w czasie której omówione będą Państwa oczekiwania, korzyści z udziału w projekcie, doświadczenia związane ze zmianami zachowania i świadomości oraz sposoby radzenia sobie. W czasie spotkania omówione będą też różne kwestie dotyczące Państwa codziennego funkcjonowania (np. jakości snu, ogólnego samopoczucia, stopnia zadowolenia z kontaktów społecznych, itp.). Etap ten może się składać z jednego lub dwóch spotkań oraz spotkania podsumowującego, na którym lekarz omówi wnioski z badania i udzieli informacji o sposobach lepszego radzenia sobie z problemami, możliwości uzyskania fachowej pomocy lub duchowego wsparcia.

Czy udział w projekcie wiąże się z jakimiś kosztami?
Absolutnie NIE. Dzięki finansowaniu projektu przez Narodowe Centrum Nauki, udział w nim jest całkowicie bezpłatny. 

Kto kwalifikuje się do udziału w badaniu?
Do udziału zapraszamy osoby pełnoletnie, które doświadczają nagłych zmian zachowania lub tożsamości, z powodu których korzystają z egzorcyzmów lub były kierowane do egzorcysty. 

Gdzie będzie przeprowadzany wywiad kliniczny?
Pracownia Badań Jakościowych Uniwersytet SWPS ul. Techników 9, 40-326 Katowice
Gabinet Psychoterapii, ul. Dąbrowskiego 17/2, 40-032 Katowice

 

Rozmowy są prowadzone w miłej i wspierającej atmosferze, z zachowaniem szacunku dla posiadanych przekonań i sposobów rozumienia świata. Dzięki zastosowaniu specjalistycznych narzędzi badawczych, projekt prowadzony przez Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją przy Uniwersytecie SWPS jest unikalny w skali międzynarodowej.

 

 

 

Regulamin