Negocjowanie tożsamości homoseksualnej w rodzinie katolickiej

Badanie miało na celu analizę doświadczeń związanych z socjalizacją religijną i odkrywaniem własnej homoseksualności przez polskich gejów, wychowanych w rodzinach charakteryzujących się silnym zaangażowaniem w praktykę religijną, wartości i normy związane z nauką Kościoła rzymskokatolickiego. Badania polegały na przeprowadzeniu częściowo-ustrukturyzowanych wywiadów poglębionych, których transkrypcje poddano interpretacyjnej analizie fenomenologicznej.


Report z badania:

Pietkiewicz, I. J. & Kolodziejczyk-Skrzypek, K. (2016). Living in sin. How gay Catholics manage their conflicting sexual and religious identities. Archives of Sexual Behavior, 45(6):1573-1585. doi: 10.1007/s10508-016-0752-0

Religious principles and values provide meaning and affect personal identity. They may also conflict with intimate needs and desires. This paper examines how gay Catholics manage conflicting areas between their sexual and religious selves. Eight Polish gays with a Catholic background, who identified themselves as strong believers, shared their experiences during semi-structured interviews that were subjected to interpretative phenomenological analysis. Results show that internalization of the principles taught by the Roman Catholic church triggered a conflict when participants became aware of their homosexuality. They used a number of strategies to reconcile conflicting identities, including limiting their religious involvement, questioning interpretation of the doctrine, undermining priests' authority, trying to reject homosexual attraction, putting trust in God's plan, using professional help, and seeking acceptance from clergy. This study alerts mental health professionals to specific risk factors associated with experiencing a religious conflict, and offers guidelines for counselling and further research.

Więcej na: ResearchGate

 

Zespół badawczy:
Dr Igor Pietkiewicz
Mgr Katarzyna Kołodziejczyk-Skrzypek