Jak księża radzą sobie ze stresem i korzystają z pomocy innych?

Badanie miało na celu analizę wyzwań związanych z pełnieniem funkcji duszpasterza, strategii radzenia sobie z trudnościami oraz postaw wobec korzystania z dostępnych źródeł wsparcia społecznego oraz profesjonalnej pomocy. W badaniu wzięli udział czynni księża rzymskokatoliccy, z którymi przeprowadzono częściowo-ustrukturyzowane wywiady pogłębione. Transkrypcje wywiadów poddano interpretacyjnej analizie fenomenologicznej.

 

Report z badania:

Pietkiewicz, I. J. & Bachryj, D. (2016). Help-seeking attitudes and coping strategies among Roman Catholic secular clergy. Psychology of Religion and Spirituality, 8(1):13-24. doi: 10.1037/rel0000019

 

There is no empirical evidence about how Roman Catholic secular priests cope with stressors. This paper examines help-seeking attitudes and coping strategies used by them. Twelve participants shared their experiences during semi-structured interviews which were subjected to interpretative phenomenological analysis. Although the priests recognized existing resources of social support or professional help, they generally underutilized them due to various personal and cultural factors. Religious coping was perceived as an expected strategy to maintain emotional balance. Priests reported avoiding disclosing personal problems to lay people in an attempt to maintain a positive image of themselves and of the Church, and to comply with group norms. They only sought professional help with reluctance and as a last resort, associating it with self-stigma. This study alerts mental health professionals to specific challenges and needs experienced by diocesan priests, and common barriers to help-seeking. Further research recommendations are also suggested.

Więcej na: ResearchGate

 

Zespół badawczy:
Dr Igor Pietkiewicz
Mgr Dawid Bachryj