III Konferencja Psychologii Jakościowej

  • Organizator:

    Pracownia Badań Jakościowych, Uniwersytet SWPS, WZ Katowice

  • Początek:

    2017-09-09

  • Koniec:

    2017-09-10

Opis

Refleksje wokół epistemologii w badaniach jakościowych

Miło nam zaprosić Państwa na kolejną edycję Konferencji Psychologii Jakościowej, organizowanej przez Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Katowicach, przy współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Będzie to okazja do wymiany doświadczeń i wiedzy z zakresu praktycznego wykorzystywania metodologii jakościowych w badaniach empirycznych w psychologii, nawiązania współpracy pomiędzy badaczami oraz zademonstrowania przykładów, w jaki sposób metody jakościowe mogą przysłużyć się rozwojowi naszej dyscypliny. Uczestnicy będą mieli szansę zaprezentować wyniki własnych badań w trakcie ustnych wystąpień i sesji plakatowej. Ponadto, ważnym elementem naszej konferencji będą towarzyskie dyskusje przy muzyce i lampce wina, w trakcie planowanego bankietu. Konferencję poprzedzi dwudniowy warsztat rozwijający umiejętności w zakresie interpretacyjnej analizy fenomenologicznej. Zapraszamy serdecznie!

Komitet naukowy
Przewodniczący: 
dr Igor Pietkiewicz (Uniwersytet SWPS, WZ Katowice)
Członkowie Komitetu: dr hab. Anna Cierpka (Uniwersytet Warszawski), prof. SWPS dr hab. Agata Chudzicka-Czupała (Uniwersytet SWPS, WZ Katowice), dr Urszula Tokarska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), dr Małgorzata Wójcik (Uniwersytet SWPS, WZ Katowice)