Mgr Monika Kołodziejczyk-Skrzypek

Jest magistrem psychologii, absolwentką Uniwersytetu SWPS w Katowicach, gdzie pod kierunkiem dr. Igora Pietkiewicza badała wpływ socjalizacji religijnej i uwewnętrznionych norm związanych z religią katolicką na kształtowanie się własnej tożsamości u osób homoseksualnych. Analizowała różne strategie służące próbie rozwiązania konfliktu pomiędzy tożsamością religijną i seksualną. Owocem tego projektu była praca opublikowana w prestiżowym czasopiśmie naukowym Archives of Sexual Behavior.

Więcej informacji o projekcie Negocjowanie tożsamości homoseksualnej w rodzinie katolickiej​