Mgr Anna Jędrusik

Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją, Uniwersytet SWPS

Socjolog, certyfikowany trener biznesu, coach, doktorantka Uniwersytetu Śląskiego, studentka ostatniego semestru Psychologii na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Specjalizuje się w treningach rozwoju osobistego, m.in. trening radzenia sobie ze stresem i budowania odporności psychicznej, life coaching i executive coaching. Jest autorką książek „Zarządzanie karierami w organizacji” i „Zasady i wybrane techniki komunikacji werbalnej” oraz licznych publikacji. Przewodnicząca Rady Programowej Europejskiego Stowarzyszenia Coachów Psychologów. Prowadzi badania z zakresu kształtowania się i profesjonalizacji zawodu Trenera Biznesu i Coacha w Polsce, jak również na Ukrainie. Zajmuje się także tamatem autooceny funkcjonowania osób z perfekcjonizmem adaptacyjnym i dezadaptacyjnym. Jest asesorem w badaniach Development i Assessment Center. Od ponad 15 lat realizuje projekty społeczne, pracując m.in. z osobami z niepełnosprawnością, osadzonymi w zakładach karnych, długotrwale bezrobotnymi, osobami 50+ oraz młodzieżą wychodzącą z zastępczych form opieki. Jest członkiem projektu "Analiza jakościowa zjawisk i objawów towarzyszących opętaniu" realizowanego w Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją, na Uniwersytecie SWPS, WZ Katowice.

Email
ajedrusik@swps.edu.pl